19 °c

Süleymancılar kimdir? Süleyman Efendi cemaati

Süleymancılar topluluğu Türkiye'de bir cemaatir. Genellikle ortaokul ve lise çağlarındaki öğrenciler için açtıkları yurtlarla bilinirler. Kendileri okul açmak yerine yurtta barınma sağlarken buralarda kalan öğrencileri devlet okullarında okur. "Süleymancılar" olarak anılmalarına rağmen kendilerini "Süleymanlılar" olarak tanımlarlar. İsmini "üstad" olarak andıkları İslam...

Güncel Haberi
Süleymancılar kimdir? Süleyman Efendi cemaati
Süleymancılar kimdir? Süleyman Efendi cemaati

Süleymancılar topluluğu Türkiye'de bir cemaatir. Genellikle ortaokul ve lise çağlarındaki öğrenciler için açtıkları yurtlarla bilinirler. Kendileri okul açmak yerine yurtta barınma sağlarken buralarda kalan öğrencileri devlet okullarında okur. "Süleymancılar" olarak anılmalarına rağmen kendilerini "Süleymanlılar" olarak tanımlarlar. İsmini "üstad" olarak andıkları İslam alimi Süleyman Hilmi Tunahan'dan alır. Süleyman Hilmi Tunahan kimdir? Süleyman Hilmi Tunahan, İstanbul'da, 1924 ile 1959 yılları arasında insanlara Kur'an öğretmek için özel bir eğitim sistemi geliştirdi. Bu yolla çok sayıda öğrenci okuttu. Tunahan'ın medreseleri mevcut Cumhuriyet dönemi yasalarına aykırı olduğu için eğitim faaliyetleri gizlilik içinde yürütüldü. Süleyman Hilmi Tunahan, Süleymancılık akımını kesin bir dille reddetmiştir. Süleyman Hilmi Tunahan'ın, 1959 yılında devletin bir memuru olarak vefatından sonra da uzun bir dönem bu eğitim faaliyetleri gizli olarak devam etmiştir. Tunahan, 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkması üzerine merkezi İstanbul'da bulunan Müderrisîn Cemiyeti'ne mensup 500 civarında din adamını acilen toplantıya çağırdı. Kendisi o tarihte bu cemiyetin idare heyeti azası ve Katib-i Umumisi (Genel Sekreter) idi. Tunahan burada yaptığı tarihi konuşmasında, dinin devamının kendi ellerinde olduğunu, her birinin 2 öğrenci yetiştirmesi halinde 2 nesil daha dinin unutulmayacağını anlattı.[1] Aynı toplantı sonunda resmî makamlara gönderdiği bir telgrafta "Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan dersiamlar hiçbir ücret talep etmeden Müslüman çocuklarından arzu edenlere din dersi vermeye hazırız" diyerek izin istedi, ancak resmi makamların "Memlekette Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlüktedir. Hilafına hareket şiddetle ceza-i müstelzimdir" cevabı üzerine kendisi ve birkaç dersiam dışında din adamlarının tamamı geri adım attılar.[2] Okutmaya talebe bulamayıp kendi kızlarını okutarak başlamış, daha sonra birer ikişer talebeleri artmıştır. Kur'an dersleri gizlilik içinde, izbe ve soğuk mekânlarda, şehir içi taksi yolculuklarında, tren kompartımanlarında yürütülmüştür. Profesör ve hukukçu Daha 30 yaşındayken profesör unvanı alan Süleyman Hilmi Tunahan, aynı zamanda hukuk fakültesini yüksek dereceyle bitirmiştir. Çok sayıda Kur’an kursu hocası, vaiz ve müftü yetiştirmiştir. Tunahan’ın en önemli eseri Kur'an okumayı kısa zamanda öğreten “Elif Cüzü”dür. Kendisi kitap yazmaktan çok kitapları yaşayacak ayaklı kitap yetiştirmeyi uygun görmüştür. 1970 yılında dönemin hükümeti tarafından öğrencilerinin oluşturduğu grupların çalışmaları serbest bırakılarak okulları resmen tanındı. Üniversite yurtlarıda var Öğrencileri devlet okulunda okumasına karşın yurtlarında temel dini eğitim veren Süleymancılar bu anlamda ilerlemek isteyenlere de Emsile, Bina Maksut, Avamil olarak bilinen Arapça medrese dersleri vermekte... Ayrıca Süleymancıların son yıllarda üniversiteli öğrencilere yönelik yurtlar da açtığı biliniyor.

Sıradaki Haber