28 °c

Cumhurbaşkanı Erdoğan 54 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54 kanunu onayladı.

Politika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 54 kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 54 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile  104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 54 kanunu onaylayarak,  yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar şöyle:

6942 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve  Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6943 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6944 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında  Madenler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6945 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Enerji  ve Hidrokarbonlar Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6946 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya  Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun  Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6947 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına  İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6948 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına  Yönelik Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  Kanun."

6949 sayılı "1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla  Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası  Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  Kanun."

6950 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri  Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6951 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı  Hükümeti Arasında Turizm Alanında İş Birliği Konusunda Mutabakat Zaptının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6952 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Turizm Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6953 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6954 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6955 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve e-devlet Alanında İş Birliği  İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6956 sayılı "Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji  Komisyonuna Üye Devlet Olarak Katılım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6957 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Cibutide TİKA Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına ve Teknik  İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun."

6958 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  ile Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında  Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Girişimcilik Alanında İş Birliğini Güçlendirmeye  Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6959 sayılı "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve  Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan  Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6960 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6961 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti  Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  Kanun."

6962 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti  Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6963 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6964 sayılı "Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren  Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6965 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6966 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Hakkında  Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6967 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile  Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında  Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6968 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Tarımsal İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6969 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6970 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti  Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6971 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti  Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Söz Konusu Anlaşmaya  İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6972 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti  Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6973 sayılı "Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan  Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6974 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Habibe Kadiri Kız Okullarının Kuruluşu ve  Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6975 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Su Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6976 sayılı "Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin  İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6977 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6978 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu  Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6980 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti  Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı  Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  Dair Kanun."

 6983 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6988 sayılı "Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin  Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6990 sayılı "1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile  Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

6992 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik  Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş  Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

6994 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar  Kurulu Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  Kanun."

7006 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cibuti Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  Dair Kanun."

7008 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ)  Arasında Türkiye'de Bir Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7009 sayılı "Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları  ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının  Yasaklanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7010 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık  Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İş Birliği Anlaşması 2010/2011'in  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7011 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'deki Işık Tatbikatı Sırasında Ev Sahibi  Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7012 sayılı "Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde  Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Çok Taraflı Temel Anlaşmasına  Değişiklikler Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

 7013 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Gizlilik Dereceli Bilginin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7014 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile  Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında  Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7015 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya  Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında  Çevre ve Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7016 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun."

Sıradaki Haber