10 °c
Yazı İşleri Yazı İşleriBize göre

NÜKLEER ZAFER

03 Nisan 2018 Salı

Türkiye 60 yıldır hayata geçiremediği dev bir proje için daha temel attı. Üstelik bu defa siyasi kararlılık, finansman ve teknoloji süreci hepsi yerliyerinde.  Tabii ki köprülere, tünellere, otoyollara karşı çıkanlar bu dev projeye de karşı çıkıyorlar.

bu karşı çıkanların bir kısmı Türkiye'nin nükleer enerji üretebileceğine inanamayan aşağılık kompleksine kapılmış tipler. Onlara göre nükleer enerji iyi ama bizden adam olmaz ve bu nedenle nükleer santral tehlikeli olur.  Bu kitleye söyleyecek tek söz siz kendi aşağılık kompleksinizde boğulun, bu ülkenin insanları her şeyi başaracak zekaya, bilgiye ve enerjiye sahip. 

Anlamadıklarını birkez daha anlatalım:

Türkiye geçen yıl 37.2 milyar dolarlık enerji (doğalgaz, petrol) ithal etti. Buna taşkömürü ithalatını da eklerseniz rakam daha da kabarık. Bu ithalatının büyük kısmını elektrik üretmek ve ısınmak için kullanıyor. Bu ülke enerji ihtiyacının tamamına yakınını ithal etmek zorunda ve bu nedenle dış ticaret açığı veriyor. Gelişen bir ülke olarak da her yıl enerji talebi artıyor. Yani ne kadar yerli enerji üretebilirsek o kadar dışa bağımlılıktan kurtuluruz, cari açığımız azalır ve kalkınmaya, işsize iş bulmaya daha çok kaynağımız olur. 

Sözün kısası Mersin-Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, ülkemizin şu andaki enerji üretiminin yüzde 10'u kadar elektrik üretecek. 20 milyar dolarlık bir yatırım olacak ve tesiste 3.500 kişilik sürekli istihdam sağlanacak. Böyle üç tesis daha kursak ülkemizin enerji arz güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olur.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a böylesine büyük bir devrime imza atma ve hayata geçirme kararlılığını gösterdiği için teşekkür ediyoruz.

Vatana millete hayırlı olsun...